Skip to content

COANSA

ADJUDICACIÓ DE L'OBRA: "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA SEU DE LA JUSTÍCIA" Imprimir a/e

Adjudicació de l’obra “Reforma i ampliació de les dependències de la Seu de la Justícia a l’edifici Les Columnes”

Projecte núm. 0047/2007

Import del contracte: 232.458,48 €

 

Edicte del M.I.Govern de data 12.12.07

Publicat al BOPA en data 19.12.07

Número de publicació: 107