Skip to content

COANSA

ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: "EDIFICI DE SERVEIS – CENTRAL DE L’ STA LA MASSANA II" Imprimir a/e

El Consell d’Administració de l’ STA, en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2007, acordà l’adjudicació dels treballs per a la “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS – CENTRAL DE L’STA LA MASSANA II”  a  COANSA.
L’import total del contracte es de  2.437.583,10 €.