Skip to content

COANSA

Avís Legal Imprimir a/e

El contingut d'aquesta pàgina web té per objecte informar sobre les activitats de COANSA i sobre els seus projectes i serveis, i no suposa, en cap cas, per part de l'usuari, l' inici d'una relació comercial o una obligació de contractar a COANSA.

COANSA és titular dels drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, per tant queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l’ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit de COANSA.

Així mateix, COANSA es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació, o de limitar l'accés a la seva pàgina web sense previ avís.

Pel que fa a la informació continguda en la web, COANSA no adquireix cap compromís en relació a la seva actualització.

L'usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers informació obtinguda a partir de l'ús d'aquest servei, tot alliberant COANSA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.